1%

Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Okres pandemii bardzo negatywnie wpłynął na stan psychiczny dzieci i
młodzieży, a dostęp do specjalistycznej pomocy terapeutycznej jest
utrudniony. W tym szczególnym czasie z największą radością
informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem z Cieszyna


Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii Kontakt dzięki wsparciu
Fundacji Drzewo i Jutro z Warszawy uruchomiło pilotażowy projekt
„Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży”. W ramach projektu
zostały uruchomione cztery grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i
młodzieży w wieku od 9 do 20 roku życia. Projekt ma zasięg powiatowy,
więc osoby z całego powiatu cieszyńskiego mogą brać udział w
projekcie. Celem projektu jest zapewnienie niezbędnego wsparcia
psychologicznego dzieciom i młodzieży, które w obecnych czasach
borykają się z poczuciem osamotnienia, nieśmiałością, depresją czy
myślami samobójczymi. Udział w realizowanym programie ma na celu
rozwój umiejętności społecznych, życiowych i zaspokajania potrzeb
psychicznych i emocjonalnych w sposób akceptowany społecznie. Nabór do
projektu trwa cały czas, więc w każdym momencie osoby wymagające
pomocy czy wsparcia mogą dołączyć do grupy dostosowanej do swojego
wieku.

Projekt realizowany jest od 01.10.2021 do 30.06.2022. W ramach
realizacji projektu przewidziane jest prowadzenie czterech grup
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, poczęstunek dla
uczestników spotkań, wycieczki integracyjne, materiały do prowadzenia
zajęć, a także superwizja dla specjalistów pracujących z dziećmi.

Projekt współfinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro.
https://www.fundacjadrzewoijutro.org/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_fundacja_drzewo_i_jutro_color_RGB.png

Zobacz również

Sięgnij PO MOC!

Czy wiesz czym jest przemoc domowa? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/łaś się…
Czytaj dalej

Mówimy STOP przemocy!

Przemoc ma różne oblicza i zostawia po sobie ślady na…
Czytaj dalej

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Czytaj dalej

Projekt dla dzieci i młodzieży

Czytaj dalej