1%

Misja i Cele

Misja

Rdzeń misji Stowarzyszenia zapisany jest w jej nazwie: pomoc wzajemna – wymiana, z której korzystają zarówno osoby pomagające jak i te, które są beneficjentami tej pomocy. Ale ta „wzajemność” zachodzi również wewnątrz poszczególnych wspólnot (np. mieszkańców domów) oraz wewnątrz grupy osób – członków i pracowników Stowarzyszenia. Historia Stowarzyszenia, rozliczne sytuacje kryzysowe na jego drodze pokazały, że w krytycznych momentach zasadą była wzajemna pomoc
i solidarność. Dlatego też tak trudno nam jest przyjąć próby zredukowania naszej organizacji wyłącznie do poziomu firmy, czy przedsiębiorstwa.

Cele

  • tworzenie programów, ruchów i instytucji pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie, znajdują się
    w krańcowych sytuacjach socjalnych, społecznych i zawodowych,
    w szczególności pomocy rodzinom, dyskryminowanym dzieciom, kobietom i mężczyznom, osobom doznającym przemocy w rodzinie, ofiarom przestępstw pospolitych, niepełnosprawnym;
  • zapewnianie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym;
  • zapewnianie kształcenia i szkoleń tym, którzy tego potrzebują;
  • wspieranie poszczególnych wspólnot mieszkańców prowadzonych przez Stowarzyszenie do momentu, w którym stają się one samodzielne i zintegrowane społecznie;
  • aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.