1%

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
poszukuje wolontariuszy i pracowników do pracy jako streetworker!

Czego oczekujemy?

 • Chcemy pracować z osobami chętnymi do działania, zaangażowanymi w pomoc i wsparcie osób
  doświadczonych bezdomnością,
 • Wymagane jest wykształcenie minimum średnie, mile widziane jest wykształcenie wyższe w kierunku pedagogiki, psychologii, czy pracy socjalnej. Prosimy o przesyłanie CV drogą mailową.
  Na czym polega praca streetworkera?
  1) Nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktu z osobami bezdomnymi pozostającymi
  poza systemem pomocy instytucjonalnej, przebywającymi w przestrzeni publicznej,
  2) Utworzenie i bieżąca aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby
  bezdomne,
  3) Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób bezdomnych niekorzystających
  z systemu pomocy instytucjonalnej, w tym m.in. przekazywanie informacji na temat instytucji
  pomocowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb,
  4) Współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie, placówkami dla osób
  bezdomnych funkcjonującymi na terenie Cieszyna, Strażą Miejską, Komendą Powiatową
  Policji, a także organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami,
  związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
  5) Prowadzenie przez streetworkerów systematycznej dokumentacji pracy w terenie w tym
  indywidualnych kart kontaktu,
  6) Podejmowanie interwencji w sprawie zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych
  przebywających w miejscach niemieszkalnych,
  7) Redukcja szkód zdrowotnych i psychicznych wśród osób bezdomnych polegająca na
  interweniowaniu w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
  Co oferujemy?
 • Pracę na umowę zlecenie w systemie nie mniej niż 10 godzin miesięcznie, w elastycznych dla ciebie
  godzinach,
 • Szkolenie z zakresu pracy streetworkera, po ukończeniu którego otrzymasz certyfikat. Szkolenie odbędzie się w dniu 12 kwietnie 2024r, w godzinach od 9:45 do 17:15 w Cieszynie.
  Prowadzący szkolenie:
  Jan Strączyński, streetworker z 10 letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi w kryzysie bezdomności –
  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!
W celu zgłoszenia swojej kandydatury i uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt:
tel: 33 851 44 30,

e-mail: ces@bycrazem.com

Zobacz również

Sprawozdanie merytoryczne cz.2

rachunek-zyskow-i-strat-za-2023r-2Pobierz informacja-dodatkowa-za-2023-1Pobierz
Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne cz.1

wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego-za-2023Pobierz sprawozdanie-merytoryczne-za-2023Pobierz bilans-za-2023Pobierz
Czytaj dalej

Od 1 lipca Stowarzyszenie realizuje projekt Pełnia Barw – Pełnia Praw.

Projekt skierowany jest do osób doświadczających przemocy i dyskryminacji oraz…
Czytaj dalej

Półkolonie w „Kontakcie”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą. :)
Czytaj dalej