1%

Obywatelska Fabryka Radości

Budżet Obywatelski Cieszyn 2020

W dniu wczorajszym zakończono głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim 2020. Mamy nadzieję, że głosowaliście na nasz projekt 🙂 Obywatelska Fabryka Radości zakłada połączenie dwóch zadań: odpowiedzialności obywatelskiej i integracji na podłożu rozwoju i dobrej zabawy dzieci i młodzieży. Zadaniem projektu jest rozszerzenie placu zabaw z istniejących dwóch huśtawek i domku dla dzieci o dodatkowe elementy placu zabaw. Ogólnodostępne miejsce spotkań dla rodziców ze swoimi dziećmi, z uwagi że umiejscowione przy Ośrodku /POW/ dla osób doznających przemocy domowej, umożliwia ich integrację ze społeczeństwem oraz zwiększa świadomość obywatelską.

Opis projektu

Zadaniem projektu jest rozszerzenie placu zabaw z istniejących dwóch huśtawek i domku dla dzieci o domek z  drabinką, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią, 2 huśtawkami pojedynczymi, piaskownicą, liną do wciągania oraz dodatkowo o huśtawkę wagową. W obecnym stanie już jest wykorzystywany przez lokalną społeczność, niemniej ilość stanowisk jest niewystarczająca w stosunku do ilości dzieci, chcących korzystać z tego miejsca. Miejsce jest przyjazne dzieciom, rodzice mają miejsce do siedzenia, które w okresie letnim zabezpieczone jest parasolem przed promieniami słonecznymi. W wyniku działań pracowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia, pozyskano środki na zagospodarowanie terenu roślinami, w tym krzewami owocującymi, co sprawia że przebywanie w tym miejscu jest nie tylko przyjemne ale również w przypadku dzieci możliwe jest zbieranie malin, jagód, poziomek itd.

Projekt odpowiada również na ważne obywatelskie zadanie, jakim jest szerzenie świadomości obywatelskiej, w tym przypadku zarówno o przemocy w rodzinach, jak i miejscach gdzie można uzyskać pomoc, by od tej przemocy się uwolnić. Niemniej jednak ważne jest sprawianie by osoby takie, nie czuły się ani stygmatowane ani odrzucane przez społeczeństwo. Wspólna zabawa dzieci na placu zabawa, rozmowa z innymi osobami jest czynnikiem bardzo pozytywnie wpływającym na osoby doznające przemocy w odzyskaniu równowagi psychicznej. Dodatkowo na tym terenie okresowo realizowane są zajęcia z hortiterapii, a więc terapii/ leczenia przez pracę nad roślinami, w których również osoby nie będące mieszkańcami POW, mogą wziąć udział. Z kolei dla dzieci bardzo często, przynajmniej raz w tygodniu prowadzone są zajęcia arteterapii lub wspólne zabawy przez animatorów.

Należy dodać, że pracownicy POW na bieżąco konserwują elementy placu zabaw, by mogły one służyć długie lata i spełniały wymogi bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Plac zabaw będzie służył wszystkim rodzinom zainteresowanym skorzystaniem z tego miejsca. Jedyną zasadą obowiązującą na terenie gdzie będzie znajdować się rozszerzony plac zabaw będzie zachowanie zasad bezpieczeństwa, obowiązkowa opieka rodzica/opiekuna nad dziećmi niepełnoletnimi oraz zakaz demolowania/ niszczenia obiektu. W obecnym stanie z placu zabaw w stosunku rocznym korzysta około 70 osób, biorąc pod uwagę zarówno dzieci i młodzież (zarówno mieszkańców POW, jak i inni mieszkańcy Cieszyna). Zakłada się, że po rozbudowie ta wartość wzrośnie do około od 140 do 200 osób/ rok.

Zobacz również

Projekt dla dzieci i młodzieży

Czytaj dalej

Półkolonie w „Kontakcie”

W Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 'Kontakt" trwają półkolonie. Za…
Czytaj dalej

Grupy socjoterapeutyczne

Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia!
Czytaj dalej