1%

Ewa Kocot-Dawid

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Ukończyła studia w zakresie pracy socjalnej, mediacji i negocjacji społecznych oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także szkolenia w zakresie standardów funkcjonowania NGO. Ze Stowarzyszeniem „Być Razem” związana od 2002 roku jako wolontariusz; koordynator programu „Nie bądź sam”, pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej, członek zarządu, a od 2 lat dodatkowo jako pracownik. Pochodzi z Ziemi Zagłębiowskiej, czyli nie jest „tu stela”, lecz czuje się tutaj jak u siebie. Kocha wysokie góry.

Pracownik socjalny
Pracownik socjalny w Centrum Edukacji Socjalnej.
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT”. Ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” związana od 2017 roku…
Pracownik pierwszego kontaktu
Studentka psychologii, pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Jako jedna z pierwszych osób w Cieszynie podjęła się pracy na…
Psycholog
Psycholog, coach, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, project menager IPMA, spec. ds. fizjoterapii.  Ukończył studia doktoranckie na UŚ w Katowicach. Pracuje…
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Kierownik Centrum Edukacji Socjalnej. Pedagog pracy socjalnej, doradca zawodowy z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku ekonomia…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Fundraiser
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, fundraiser.Ukończyła studia z zakresu socjologii, a także szereg szkoleń z obszaru przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.…
Pedagog
Pedagog, kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej. Ukończyła studia na kierunku resocjalizacji oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Brała…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Była również pracownikiem interwencyjnym Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Absolwentka WSUS w Katowicach, kierunek- dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Aktualnie studiuje Pedagogikę Resocjalizacyjną…
Instruktor
Instruktor warsztatu stolarskiego, ślusarskiego oraz remontowo-budowlanego w Centrum Edukacji Socjalnej. Z wykształcenia katecheta, absolwent filii Uniwersytetu śląskiego w Cieszynie. Ukończył…
Kierownik „Słonecznika”.
Kierownik Domu Matki i Dziecka ,,Słonecznik''. Ukończyła studia na kierunku pedagogika ze specjalnością praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza, a także…
Pracownik merytoryczny, Pedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza. Od 2011 roku związana z…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. Ukończone studia z pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Ciągle podnosząca swoje kwalifikacje…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośroku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku…
Pedagog
Pedagog, pracownik socjalny, wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej oraz pracy organizacyjnej…
Pracownik socjalny
Absolwentka UŚ w Cieszynie na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza. Od 2011 r. związana z Miejskim Ośrodkiem…
Pracownik socjalny
Dyżuruje w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemoc w Rodzinie. Od 27 lat pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej…
Pedagog
Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta, absolwentka Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego. Ukończyła I…
Psychoterapeuta, psycholog
Psychoterapeuta, psycholog. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzin, a także zajęcia grupowe. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła…
Pedagog, socjoterapeuta, interwent
Pedagog, socjoterapeuta, Kierownik Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt", koordynator Centrum Wolontariatu. Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej…
Psycholog i psychoterapeuta
Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje także w Szpitalu Śląskim w zespole terapeutycznym Oddziału Psychiatrycznego Dziennego. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku…
Artystka
Prowadzi zajęcia artystyczne z dziećmi i młodzieżą w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii "Kontakt". Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie -…
Artystka
Prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu o…
Animator
Prowadząca grupy zabawowo-językowe dla dzieci. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnościami: asystent osoby niepełnosprawnej, animator społeczno-kulturalny. Ukończyła kursy związane z pracą…
Interwent Kryzysowy
Interwent Kryzysowy. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Bardzo lubi kontakt z ludźmi, a…
Kierownik CPEiT "KONTAKT"
Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja problemy uzależnień), pracownik socjalny, socjolog. Od…
Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Cieszynie. Jest mediatorem Centrum…
Księgowa
Zajmuje się księgowością i sprawami kadrowymi Stowarzyszenia, pracuje też w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na stanowisku głównej księgowej.…