1%

Anna Miech

Studentka psychologii, pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Jako jedna z pierwszych osób w Cieszynie podjęła się pracy na ulicy z osobami bezdomnymi jako streetworker. Z ciekawością i zainteresowaniem podchodzi do każdego człowieka. Nieustannie zachwyca się przyrodą. Kocha zwierzęta i nie przejdzie obok nich obojętnie. Muzyka i taniec są nieodłącznym elementem jej życia i sposobem na wszystko.

Pracownik socjalny
Pracownik socjalny w Centrum Edukacji Socjalnej.
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT”. Ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” związana od 2017 roku…
Psycholog
Psycholog, coach, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, project menager IPMA, spec. ds. fizjoterapii.  Ukończył studia doktoranckie na UŚ w Katowicach. Pracuje…
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Kierownik Centrum Edukacji Socjalnej. Pedagog pracy socjalnej, doradca zawodowy z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku ekonomia…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Fundraiser
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, fundraiser.Ukończyła studia z zakresu socjologii, a także szereg szkoleń z obszaru przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Ukończyła studia w zakresie pracy socjalnej, mediacji i negocjacji społecznych oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a…
Pedagog
Pedagog, kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej. Ukończyła studia na kierunku resocjalizacji oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Brała…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Była również pracownikiem interwencyjnym Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Absolwentka WSUS w Katowicach, kierunek- dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Aktualnie studiuje Pedagogikę Resocjalizacyjną…
Instruktor
Instruktor warsztatu stolarskiego, ślusarskiego oraz remontowo-budowlanego w Centrum Edukacji Socjalnej. Z wykształcenia katecheta, absolwent filii Uniwersytetu śląskiego w Cieszynie. Ukończył…
Kierownik „Słonecznika”.
Kierownik Domu Matki i Dziecka ,,Słonecznik''. Ukończyła studia na kierunku pedagogika ze specjalnością praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza, a także…
Pracownik merytoryczny, Pedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza. Od 2011 roku związana z…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. Ukończone studia z pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Ciągle podnosząca swoje kwalifikacje…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośroku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku…
Pedagog
Pedagog, pracownik socjalny, wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej oraz pracy organizacyjnej…
Pracownik socjalny
Absolwentka UŚ w Cieszynie na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza. Od 2011 r. związana z Miejskim Ośrodkiem…
Pracownik socjalny
Dyżuruje w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemoc w Rodzinie. Od 27 lat pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej…
Pedagog
Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta, absolwentka Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego. Ukończyła I…
Psychoterapeuta, psycholog
Psychoterapeuta, psycholog. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzin, a także zajęcia grupowe. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła…
Pedagog, socjoterapeuta, interwent
Pedagog, socjoterapeuta, Kierownik Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt", koordynator Centrum Wolontariatu. Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej…
Psycholog i psychoterapeuta
Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje także w Szpitalu Śląskim w zespole terapeutycznym Oddziału Psychiatrycznego Dziennego. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku…
Artystka
Prowadzi zajęcia artystyczne z dziećmi i młodzieżą w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii "Kontakt". Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie -…
Artystka
Prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu o…
Animator
Prowadząca grupy zabawowo-językowe dla dzieci. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnościami: asystent osoby niepełnosprawnej, animator społeczno-kulturalny. Ukończyła kursy związane z pracą…
Interwent Kryzysowy
Interwent Kryzysowy. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Bardzo lubi kontakt z ludźmi, a…
Kierownik CPEiT "KONTAKT"
Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja problemy uzależnień), pracownik socjalny, socjolog. Od…
Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Cieszynie. Jest mediatorem Centrum…
Księgowa
Zajmuje się księgowością i sprawami kadrowymi Stowarzyszenia, pracuje też w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na stanowisku głównej księgowej.…