1%

Aneta Prochaska

Urodzona w Zabrzu od 15 lat mieszkająca w Cieszynie. Specjalistka z zakresu kadr i płac, manager kilkuosobowego zespołu w kancelarii podatkowej. Parę lat temu miała styczność z organizacjami pozarządowymi,  gdzie poznała charakter pracy w NGO. Z tamtego okresu najbardziej ceni sobie zawarte przyjaźnie, które trwają do dzisiaj.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia zajmuje się księgowością i sprawami kadrowymi Stowarzyszenia, jest specjalistką d/s rozliczania projektów, tworzenia biznes planów, ekspertką w…
Pracownik socjalny
Pracownik socjalny w Centrum Edukacji Socjalnej.
Psycholog i psychoterapeutka
Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez EAGT (European Association for Gestalt…
Pracownik pierwszego kontaktu
Psycholog, pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Jako jedna z pierwszych osób w Cieszynie podjęła się pracy na ulicy…
Psycholog
Psycholog, coach, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, project menager IPMA, spec. ds. fizjoterapii.  Ukończył studia doktoranckie na UŚ w Katowicach. Pracuje…
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Kierownik Centrum Edukacji Socjalnej. Pedagog pracy socjalnej, doradca zawodowy z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku ekonomia…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Fundraiser
W Stowarzyszeniu pełni funkcję interwenta kryzysowego. Ukończyła studia z zakresu socjologii, a także szereg szkoleń z obszaru przemocy w rodzinie…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Ukończyła studia w zakresie pracy socjalnej, mediacji i negocjacji społecznych oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a…
Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Pedagog, kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej. Ukończyła studia na kierunku resocjalizacji oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Brała…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Była również pracownikiem interwencyjnym Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Absolwentka WSUS w Katowicach, kierunek- dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Aktualnie studiuje Pedagogikę Resocjalizacyjną…
Kierownik „Słonecznika”.
Kierownik Domu Matki i Dziecka ,,Słonecznik''. Ukończyła studia na kierunku pedagogika ze specjalnością praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza, a także…
Pracownik merytoryczny, Pedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza. Od 2011 roku związana z…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. Ukończone studia z pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Ciągle podnosząca swoje kwalifikacje…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośroku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku…
Pracownik socjalny
Absolwentka UŚ w Cieszynie na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza. Od 2011 r. związana z Miejskim Ośrodkiem…
Pracownik socjalny
Dyżuruje w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemoc w Rodzinie. Od 27 lat pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej…
Pedagog
Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta, absolwentka Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego. Ukończyła I…
Psychoterapeuta, psycholog
Psychoterapeuta, psycholog. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzin, a także zajęcia grupowe. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła…
Kierownik CPEiT "Kontakt"
Pedagog, socjoterapeuta, Kierownik Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt", koordynator Centrum Wolontariatu. Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej…
Psycholog i psychoterapeuta
Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje także w Szpitalu Śląskim w zespole terapeutycznym Oddziału Psychiatrycznego Dziennego. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku…
Artystka
Prowadzi zajęcia artystyczne z dziećmi i młodzieżą w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii "Kontakt". Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie -…
Artystka
Prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu o…
Interwent Kryzysowy
Interwent Kryzysowy. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Bardzo lubi kontakt z ludźmi, a…
Psychoterapeuta uzależnień
Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja problemy uzależnień), pracownik socjalny, socjolog. Od…
Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Cieszynie. Jest mediatorem Centrum…
Księgowa
Zajmuje się księgowością i sprawami kadrowymi Stowarzyszenia, pracuje też w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na stanowisku głównej księgowej.…