1%

Sprawozdanie za rok 2017

BalanceSheet20172933

ReportEssential201320424

AdditionalInfo20172934

ProfitAndLoss20172933

FinancialIntro20172933

Zobacz również

BalanceMicroSheet20161804 CommonInfo12263 AdditionalInfoBalance12264 ProfitAndLossForNonBus11757 ReportEssential201314924
FinancialIntro201731877 BalanceSheet201731876 ProfitAndLoss201731876 AdditionalInfo201731877 ReportEssential201813381
sprawozdanie-za-rok-2019 BalanceSheet201722688 ProfitAndLoss201722688 FinancialIntro201722689 AdditionalInfo201722689  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_13415 Bilans_13415 Rachunek zysków i strat_13415 Informacja dodatkowa_13416 Sprawozdanie merytoryczne_3775