1%

Pracownicy

Zarząd

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Kierownik Centrum Edukacji Socjalnej. Pedagog pracy socjalnej, doradca zawodowy z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku ekonomia…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Fundraiser
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, fundraiser, Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej. Ukończyła studia z zakresu socjologii, a także…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Ukończyła studia w zakresie pracy socjalnej, mediacji i negocjacji społecznych oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a…

Komisja rewizyjna

Pedagog
Pedagog, pracownik socjalny, wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej oraz pracy organizacyjnej…
Psycholog
Obecnie jest psychologiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Cieszynie,  a w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być Razem" pracuje społecznie.…

Kierownicy placówek

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Kierownik Centrum Edukacji Socjalnej. Pedagog pracy socjalnej, doradca zawodowy z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku ekonomia…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Fundraiser
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, fundraiser, Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej. Ukończyła studia z zakresu socjologii, a także…
Kierownik „Słonecznika”.
Kierownik Domu Matki i Dziecka ,,Słonecznik''. Ukończyła studia na kierunku pedagogika ze specjalnością praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza, a także…
Kierownik CPEiT "KONTAKT"
Kierownik Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt". Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim…

Pracownicy CPEiT "Kontakt"

Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT”. Ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” związana od 2017 roku…
Pedagog, socjoterapeuta, interwent
Pedagog, socjoterapeuta, interwent kryzysowy w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii Kontakt, koordynator Centrum Wolontariatu. Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu resocjalizacji,…

Pracownicy DMiDZ "Słonecznik"

Pracownik merytoryczny, Pedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza. Od 2011 roku związana z…

Pracownicy CES

Pracownik socjalny
Pracownik socjalny w Centrum Edukacji Socjalnej.
Pracownik pierwszego kontaktu
Studentka psychologii, pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Jako jedna z pierwszych osób w Cieszynie podjęła się pracy na…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Była również pracownikiem interwencyjnym Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Absolwentka WSUS w Katowicach, kierunek- dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Aktualnie studiuje Pedagogikę Resocjalizacyjną…

Pracownicy POW

Psycholog
Psycholog, coach, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, project menager IPMA, spec. ds. fizjoterapii.  Ukończył studia doktoranckie na UŚ w Katowicach. Pracuje…
Pedagog
Pedagog, pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. Ukończyła studia na kierunku resocjalizacji oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Brała udział w…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. Ukończone studia z pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Ciągle podnosząca swoje kwalifikacje…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośroku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku…

Punkt Interwencji Kryzysowej

Interwent Kryzysowy
Interwent Kryzysowy. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Bardzo lubi kontakt z ludźmi, a…