1%

pracownik

This Is An Example Of A Heading 1

This Is An Example Of A Heading 2

This Is An Example Of A Heading 3

This Is An Example Of A Heading 4

This Is An Example Of A Heading 5
This Is An Example Of A Heading 6

This is a paragraph. Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Unordered List item
  • Unordered List item
  • Unordered List item
  • Unordered List item
  1. Ordered List item
  2. Ordered List item
  3. Ordered List item
  4. Ordered List item
This is a blockquote. Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Urodzona w Zabrzu od 15 lat mieszkająca w Cieszynie. Specjalistka z zakresu kadr i płac, manager kilkuosobowego zespołu w kancelarii…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia zajmuje się księgowością i sprawami kadrowymi Stowarzyszenia, jest specjalistką d/s rozliczania projektów, tworzenia biznes planów, ekspertką w…
Pracownik socjalny
Pracownik socjalny w Centrum Edukacji Socjalnej.
Psycholog i psychoterapeutka
Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez EAGT (European Association for Gestalt…
Pracownik pierwszego kontaktu
Psycholog, pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Jako jedna z pierwszych osób w Cieszynie podjęła się pracy na ulicy…
Psycholog
Psycholog, coach, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, project menager IPMA, spec. ds. fizjoterapii.  Ukończył studia doktoranckie na UŚ w Katowicach. Pracuje…
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Kierownik Centrum Edukacji Socjalnej. Pedagog pracy socjalnej, doradca zawodowy z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku ekonomia…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Fundraiser
W Stowarzyszeniu pełni funkcję interwenta kryzysowego. Ukończyła studia z zakresu socjologii, a także szereg szkoleń z obszaru przemocy w rodzinie…
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Ukończyła studia w zakresie pracy socjalnej, mediacji i negocjacji społecznych oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a…
Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Pedagog, kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej. Ukończyła studia na kierunku resocjalizacji oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Brała…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Była również pracownikiem interwencyjnym Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Centrum Edukacji Socjalnej. Absolwentka WSUS w Katowicach, kierunek- dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Aktualnie studiuje Pedagogikę Resocjalizacyjną…
Kierownik „Słonecznika”.
Kierownik Domu Matki i Dziecka ,,Słonecznik''. Ukończyła studia na kierunku pedagogika ze specjalnością praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza, a także…
Pracownik merytoryczny, Pedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza. Od 2011 roku związana z…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. Ukończone studia z pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Ciągle podnosząca swoje kwalifikacje…
Pracownik pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu w Powiatowym Ośroku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku…
Pracownik socjalny
Absolwentka UŚ w Cieszynie na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza. Od 2011 r. związana z Miejskim Ośrodkiem…
Pracownik socjalny
Dyżuruje w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemoc w Rodzinie. Od 27 lat pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej…
Pedagog
Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta, absolwentka Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego. Ukończyła I…
Psychoterapeuta, psycholog
Psychoterapeuta, psycholog. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzin, a także zajęcia grupowe. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła…
Kierownik CPEiT "Kontakt"
Pedagog, socjoterapeuta, Kierownik Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt", koordynator Centrum Wolontariatu. Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej…
Psycholog i psychoterapeuta
Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje także w Szpitalu Śląskim w zespole terapeutycznym Oddziału Psychiatrycznego Dziennego. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku…
Artystka
Prowadzi zajęcia artystyczne z dziećmi i młodzieżą w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii "Kontakt". Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie -…
Artystka
Prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu o…
Interwent Kryzysowy
Interwent Kryzysowy. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Bardzo lubi kontakt z ludźmi, a…
Psychoterapeuta uzależnień
Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja problemy uzależnień), pracownik socjalny, socjolog. Od…
Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Cieszynie. Jest mediatorem Centrum…
Księgowa
Zajmuje się księgowością i sprawami kadrowymi Stowarzyszenia, pracuje też w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na stanowisku głównej księgowej.…