1%

Pedagog, pracownik socjalny, wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej oraz pracy organizacyjnej i pedagogiczno- dydaktycznej w organizacjach pozarządowych. Ukończył studia pedagogiczne na poziomie uniwersyteckim oraz liczne studia kwalifikacyjne i szkolenia specjalistyczne w obszarze wykonywanych zadań zawodowych i społecznych. Pedagog z wyboru, pasji i zainteresowań oraz wykształcenia i wykonywanego zawodu. Ze Stowarzyszeniem współpracuje od początku jego powstania, aktualnie jest członkiem Zespołu Interwencji Kryzysowej i obsługi Telefonu Zaufania.