1%

Centrum Edukacji Socjalnej

Kierownik: Anna Kot
ul. Błogocka 30, 
43 -400 Cieszyn
tel./ fax: 33 851 44 30
mail: ces@bycrazem.com

To miejsce, którego celem, przy ogromnym zaangażowaniu wielu osób, jest udzielanie wsparcia i długofalowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy, głownie osobom zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym społecznie.

Schronisko

Każda osoba decydująca się na zamieszkanie w Centrum Edukacji Socjalnej podpisuje indywidualny kontrakt w ramach którego zobowiązuje się do pracy nad wielopoziomowym rozwojem zawodowym, społecznym i osobistym. Będąc pod stałą opieką pracowników socjalnych uczy się na nowo życia z innymi i rozwiązywania konfliktów. Z mieszkańcami naszych domów regularnie pracują psychologowie i coache. Staramy się by nasi podopieczni mieszkając w CESie zadbali o swoje zdrowie, poprawili sytuacje materialno – bytową, a także sytuację rodzinną i społeczną oraz podjęli terapię uzależnień, jeśli taka jest w danym przypadku niezbędna. Naszym podopiecznym zapewniamy też dostęp do pomocy prawnej. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się działalnością charytatywna a także socjalną, zwłaszcza Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Zależy nam by nasi mieszkańcy mogli z czasem się usamodzielnić dlatego zapewniamy im tzw Warsztaty Treningu Pracy, są to : warsztat stolarski, warsztat ślusarski, warsztat remontowo – budowlany, oraz warsztat rękodzieła i rzemiosła artystycznego. Uczestnik określa formę pracy w warsztatach z pomocą pracownika socjalnego i instruktora danego warsztatu, określa też swoje przyszłe preferencje zawodowe, uczy się zasad BHP i dyscypliny pracy.

Podstawą Centrum Edukacji Socjalnej są Domy Wspólnoty, a ich fundamentem mieszkańcy. Domy te to źródło z którego biją często pomysły i inspiracje, które kształtują charakter tego miejsca, to w nich mieszkańcy uczą się niezależności w przyjaznej atmosferze. Nasze Domy to także „oddawanie pomocy” niezwykle ważna zasada pozwalająca osobom wykluczonym odzyskiwać wartość i własną godność poprzez pomaganie innym osobom wykluczonym, dlatego nasi mieszkańcy szczególnie często uczestniczą w pracach na terenie innych placówek Stowarzyszenia, pomagają innym i dzięki temu znów mogą się czuć potrzebni i akceptowani.

Noclegownia

Przy Centrum Edukacji Socjalnej na ul. Błogockiej 30 prowadzona jest noclegownia dla osób bezdomnych. Zapewnia ona codziennie 40 miejsc noclegowych, umożliwia spożycie posiłku oraz zapewnienia dostęp do gorących napojów. W noclegowni można skorzystać łazienki i toalety, wymienić odzież a także zrobić i wysuszyć pranie

Pracownicy noclegowni nie tylko dbają o spokój i bezpieczeństwo ale też przeprowadzają rozmowy z osobą bezdomną starając się zapewnić jej pełny dostęp do informacji i pomoc w rozwiązaniu problemów

W okresie zimowym (01.10 – 31.03) noclegownia działa w godzinach od 18.00 do 8.00, a w okresie letnim w godzinach od 19.00 do 7.00

Nasze placówki