1%

Informujemy, że w dniu 9.09.2021r. biuro Punktu Interwencji Kryzysowej znajdujące się przy ul. Księdza Janusza 3 w Cieszynie będzie czynne do godziny 15:00.

Po tej godzinie pilne interwencje można zgłaszać w Powiatowym Ośrodku Wsparcia   dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie, ul. Mała Łąka 17a, tel. 33 851 29 29.