1%

Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję.

Wszelkiej pomyślności w imieniu pracowników i mieszkańców Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”

życzą:
Anna Kot,
Ewa Kocot- Dawid,
Magdalena Bosowska

„Dlatego moje serce się cieszy,
cały się raduję, a ponadto żyję bezpiecznie.
Bo nie pozostawisz mnie w grobie. (…)”

Psalm 16: 9-10