1%

Sięgnij PO MOC!

Czy wiesz czym jest przemoc domowa? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/łaś się nad tym, czy doznajesz przemocy? Co towarzyszy przemocy domowej? Jakie zachowania są przemocowe?

Przemoc domowa to działanie celowe i świadome, skierowane na członka rodziny lub inną osobę zamieszkującą w jednym gospodarstwie domowym. Zachowania te są powtarzające się, z wyraźną przewagą sił, co oznacza, że jedna ze stron nie ma możliwości obrony przed osobą stosującą przemoc. Każdy, kto podejmuje działania przemocowe wobec drugiego człowieka, SAM podejmuje taką decyzję. To ON/ONA podnosi rękę, ubliża, poniża, popycha. Niezależnie od płci, osoba stosująca przemoc podejmuje działania, aby osiągnąć swoje cele. Taka osoba wprowadza terror w życie rodziny a co za tym idzie strach i lęk. Osoba stosująca przemoc „zawsze znajdzie powód” by uderzyć, zawstydzić, skrytykować, ośmieszyć. Przemoc nie musi zaczynać się od bicia. Może przejawiać się nadmierną kontrolą, która często mylona jest z troską.

PRZEMOC – to działanie, naruszające prawa i dobra osobiste każdego człowieka, wywołujące cierpienie i krzywdy moralne. Naraża na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia. Narusza godność oraz nietykalność cielesną. Powoduje szkody fizyczne i psychiczne.

Sięgnij po PO MOC! MOC stawiania granic, MOC mówienia NIE, to umiejętności, które możesz zacząć stosować, aby zatrzymać przemoc.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczacie przemocy, możecie skontaktować się z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy ul. Małą Łąka 17a w Cieszynie tel. 33 8512929

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 2 ust. 2 przemoc w rodzinie ” to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Zobacz również

Półkolonie w „Kontakcie”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą. :)
Czytaj dalej

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
poszukuje wolontariuszy i pracowników do pracy jako streetworker!

Czego oczekujemy? Chcemy pracować z osobami chętnymi do działania, zaangażowanymi…
Czytaj dalej

Kolejny rok realizacji projektu już za nami!

Dzięki wsparciu Fundacja Drzewo i Jutro mogliśmy kolejny rok zapewnić…
Czytaj dalej

Bezdomni SZYJĄ na nowo

Wielu z nas może pomyśleć, że prace manualne jak szydełkowanie,…
Czytaj dalej