1%

Wielkie otwarcie naszej nowej placówki!

Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu – Zdroju

Chcielibyśmy podzielić się z Wami wyjątkowym wydarzeniem –
Stowarzyszenie „Być Razem” otworzyło kolejne miejsce świadczące pomoc i
wsparcie.
1 lutego 2022r. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” podpisało umowę partnerską z Miastem Jastrzębie – Zdrój – Miastem na Prawach Powiatu/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju jako Partnerem Wiodącym w projekcie pod nazwą: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych i Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego dla mieszkańców ulic Gagarina i Osiedle 1000-lecia w Jastrzębiu Zdroju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. WND RPSL.09.02.02-24-0532/17.
Jesteśmy Partnerem w tym projekcie, odpowiedzialnym za prowadzenie świetlicy specjalistycznej.
Długo czekaliśmy na sfinalizowanie tej umowy, tym bardziej cieszymy się, że placówka może już funkcjonować. Z radością czekamy na pierwszych wychowanków! Miejsca mamy dla 30 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 lat. Świetlica będzie otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do godziny 18.00, w soboty od godziny 10.00 do godziny 14.00.
Świetlica jest miejscem ogólnodostępnym, służącym dzieciom oraz młodzieży, szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejscem atrakcyjnego i spokojnego spędzania czasu wolnego w gronie zaufanych ludzi. Świetlica to miejsce, gdzie możemy łagodzić niedostatki
wychowawcze i eliminować zachowania nieakceptowane społecznie, poprawiać społeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zapobiegać działaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promować zdrowy styl życia u dzieci i młodzieży. Świetlica to doskonałe miejsce, aby móc zaspokajać potrzeby emocjonalne (akceptacji, wyrażania własnych uczuć i potrzeb, wsparcia, zainteresowania,
bezpieczeństwa, zaufania, uznania). Miejsce, gdzie pod okiem cierpliwych i życzliwych wychowawców jest możliwość rozwijać zdolności i zainteresowania wychowanków poprzez
organizację czasu wolnego oraz zajęcia artystyczne. W świetlicy będziemy wspierać wychowanków w nauce szkolnej i udzielać pomocy w odrabianiu prac domowych. Cele, które przyświecają placówce wsparcia dziennego będziemy realizować poprzez prowadzenie działalności specjalistycznej, w tym zajęć grupowych i indywidualnych takich jak: warsztaty profilaktyczne, grupy socjoterapeutyczne, zajęcia artystyczne i sportowe,
zajęcia kompensacyjne, spotkania z terapeutą, psychologiem, a także z logopedą.

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego to tylko część projektu, w którego wchodzi również Centrum Usług Społecznych, mający na celu wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem, poprawę jej funkcjonowania i zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożenia wykluczeniem społecznym.
Zapraszamy do śledzenia efektów pracy naszej nowej świetlicy poprzez stronę internetową www.bycrazem.com oraz FB, gdzie będziemy dzielić się działaniami i wydarzeniami.

Zapraszamy również do współpracy instytucje, organizacje oraz osoby indywidualne i firmy, które pragną w jakiejkolwiek formie wspierać pracę świetlicy i inne działania

Stowarzyszenia „Być Razem”!

Zobacz również

Bezdomni SZYJĄ na nowo

Wielu z nas może pomyśleć, że prace manualne jak szydełkowanie,…
Czytaj dalej

Pomagamy jak umiemy – wolontariusze remontowali Słonecznik

Wybrali miejsce, ustalili zakres prac, zakupili niezbędne materiały i zorganizowaną…
Czytaj dalej

Piknik rodzinny

Już niebawem w Domu Matki i Dziecka "Słonecznik" odbędzie piknik…
Czytaj dalej

Półkolonie w Kontakcie!

Drodzy Rodzice! Wakacje tuż, tuż, więc to najwyższy czas aby…
Czytaj dalej