1%

Bezpieczny Kontakt – Program wspierania dzieci i rodzin z grup zwiększonego ryzyka


W tym roku po raz pierwszy Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii Kontakt działające przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie realizuje program Bezpieczny Kontakt – Program wspierania dzieci i rodzin z grup zwiększonego ryzyka skierowany do mieszkańców powiatu cieszyńskiego, którzy w bezpośredni bądź pośredni sposób borykają się z problemem narkomanii w swojej rodzinie. Odbiorcami projektu będą osoby z grup podwyższonego ryzyka, osoby używające narkotyków okazjonalnie oraz ich rodziny i bliscy. Zadanie publiczne realizowane jest ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu prowadzonego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach programu realizowane będą następujące działania:

•         Grupa wsparcia dla młodzieży

•         Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców

•         Zajęcia Socjoterapeutyczne

•         Konsultacje z zakresu poradnictwa rodzinnego

•         Konsultacje z zakresu poradnictwa prawnego

Zachęcamy do udziału w projekcie osoby zainteresowane, a szczegółowe informacje oraz zapisy możliwe są pod numerem 33 479 54 55 lub bezpośrednio w biurze Centrum Kontakt, ul. Księdza Janusza 3 w Cieszynie.

Zobacz również

Projekt dla dzieci i młodzieży

Czytaj dalej

Półkolonie w „Kontakcie”

W Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 'Kontakt" trwają półkolonie. Za…
Czytaj dalej

Grupy socjoterapeutyczne

Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia!
Czytaj dalej