1%

Cieszyński STREETWORKING

„Cieszyński Streetworking” to pomoc realizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, zorganizowana dla osób bezdomnych w Cieszynie dzięki wsparciu Gminy Cieszyn. Polega na wejściu w życie osób bezdomnych żyjących na ulicach naszego miasta, poprzez rozmowę oraz towarzyszenie w życiu codziennym. To także szukanie miejsc bytowania oraz nocowania osób znajdujących się bez dachu nad głową. To jest praca streetworkerów.

Najczęściej miejscami, w których spotkać można osoby bezdomne jest parking przy sklepie Kaufland, Targowisko Miejskie oraz okolice Mostu Przyjaźni. Dzięki swoim działaniom streetworkerzy budują zaufanie oraz relacje, które w przyszłości mają zaowocować chęcią wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. „Pracownicy ulicy” uważnie słuchają historii osób znajdujących się na ulicy, co wydarzyło się w ich życiu, oraz jakie widzą w tym momencie możliwości na zmiany w swoim życiu. Informują osoby bezdomne o formach pomocy oferowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, cieszyński MOPS i inne instytucje. Współpracują z pracownikiem socjalnym, wyznaczonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do pracy z osobami bezdomnymi, by w sytuacji w której dana osoba, chce podjąć działania zmierzające do zmiany, wyznaczyć jak najlepszą ścieżkę pomocy. Zadanie to jest bardzo trudne, bowiem, to osoba zainteresowana, musi chcieć zmienić swoją sytuację i właśnie poprzez częste wyjścia streetworkerów na ulicę i rozmowy z podopiecznymi, staje się to realne. To, czym należy kierować się we wspieraniu osób bezdomnych, to chęć pomocy, zainteresowania, a nie dawanie pieniędzy ani jedzenia, gdyż w naszym rozumieniu takie działania tylko utrwalają w nich ich zależność od innych i nic nie zmienia w zaistniałej sytuacji. Wtedy wskazać należy miejsca, które oferują pomoc i wsparcie (np. Schronisko (Dom Wspólnoty) – ul. Kasztanowa 8, Noclegownia na ul. Frysztackiej 69 w Cieszynie).
Trudność jaką streetworkerzy napotykają w swojej pracy, jest fakt, że większość osób bezdomnych jest uzależnionych od alkoholu bądź innych środków zmieniających świadomość. W tym wypadku próbują motywować do podjęcia leczenia. Dla większości osób bezdomnych zachowanie nawet krótkiego okresu abstynencyjnego jest olbrzymim wysiłkiem, ale należy ciągle zachęcać, aby choć okresowo powstrzymać się od spożywania alkoholu. To daje możliwość trzeźwiejszego spojrzenia na swoją sytuację, można udać się do noclegowni, gdzie przy pomocy pracowników, jest możliwość podjęcia kolejnych kroków.

Nasi pracownicy rozumieją i Państwa też zachęcamy, że pomoc, musi odbywać, się na zasadzie, małych kroków, bowiem w innym wypadku, wejście osoby bezdomnej z powrotem w struktury społeczeństwa, może być trudne do udźwignięcia na samym początku, a czasem nawet niemożliwe.

Co robić, kiedy spotkamy osobę bezdomną:
– Ocenić sytuację w jakiej znajduje się osoba bezdomna i rozeznać czy potrzebuje pomocy natychmiastowej,
– Jeśli nie ma zagrożenia życia można spróbować porozmawiać,
– Zachować spokój,
– W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia swojego lub osoby bezdomnej wezwać odpowiednie służby (np. pogotowie, policja)
– Informować o miejscach udzielania pomocy.

Czego nie robić, kiedy spotkamy osobę bezdomną:
– Nie częstować alkoholem, papierosami
– Nie dawać pieniędzy
– Być ostrożnym i czujnym w kontakcie fizycznym
– Nie podchodzić agresywnie
– Nie zgadzać się na nocowanie w piwnicach, klatkach schodowych bloków lub kamienic.

Projekt „Cieszyńskiego streetworkingu” rozpoczął się lipcu tego roku i potrwa do 31 grudnia. Od tego czasu streetworkerzy spotkali na ulicach miasta 36 osób bezdomnych.

Iza i Olek – Streetworkerzy oraz
Anna Kot – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”

Zobacz również

Projekt dla dzieci i młodzieży

Czytaj dalej

Półkolonie w „Kontakcie”

W Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 'Kontakt" trwają półkolonie. Za…
Czytaj dalej

Grupy socjoterapeutyczne

Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia!
Czytaj dalej